ჩვენს შესახებ

შ.პ.ს ”Vitamini” დაარსდა 2011 წელს და მის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ხილ-ბოსტნეულის იმპირტირება და ექსპირტირება,ასევე მათი ადგილობრივი მოყვანა. იგი ფლობს საბითუმო ბაზებს დასავლეთსა და აღმოსავლეთში.აგრეთვე აწარმოებს დისტრიბუციას. .შ.პ.ს ”Vitamini”ამარაგებს ყველა სავაწრო ქსელს, და გააჩნია ხილისა და ბოსტნეულის ხანგრძლივი შენახვის პირობები.